Novice

Priporočajmo se častitljivemu Božjemu služabniku

3. februarja 2019 smo v cerkvi Srca Jezusovega na Taboru v Ljubljani obhajali slovesnost Gnidovčeve nedelje. Na ta dan je minilo natanko 80 let od smrti Božjega služabnika Janeza Frančiška Gnidovca (1873-1939). Verniki, ki se z zaupanjem obračajo na tega svetniškega kandidata, so cerkev napolnili s svojo prisotnostjo in gorečo molitvijo.

 

Slovesnost se je pričela z molitveno uro, v kateri smo se na Boga obrnili z gorečo prošnjo po Gnidovčevi beatifikaciji in novih duhovnih poklicih. Sledile so pete litanije Srca Jezusovega, ki so jih ubrano prepevali bogoslovci, duhovniki, zbrani verniki in pevci župnijskega pevskega zbora iz Zagradca. Pevci, pod vodstvom zborovodje in organista Roberta Kohka, so slovesno sveto mašo povzdignili s posebej izbranimi pesmimi in Sattnerjevo Misso seraphico.

 

Ob somaševanju številnih duhovnikov je sveto mašo daroval upokojeni ljubljanski nadškof dr. Anton Stres CM, oltar pa je obdajalo tudi več bogoslovcev. V uvodu je vse navzoče vernike pozdravil rektor cerkve dr. Robert Petkovšek CM, ki je izpostavil okrogli jubilej Gnidovčevega rojstva za nebesa. Poseben pozdrav je namenil romarjem iz župnije Ajdovec, kjer je bil leta 1873 v vasi Veliki Lipovec rojen Janez Gnidovec.

 

Nadškof Stres je v pridigi vzporedil življenje svetniškega kandidata škofa Gnidovca s podobo obljubljenega Maziljenca in Odrešenika, ki jo je sam Jezus jasno nakazal že na začetku svojega javnega delovanja, kar smo slišali ta dan v evangeliju. Jezus je že na začetku svoje poti vedel, da to pelje v trpljenje in smrt. Tudi častitljivi Božji služabnik škof Gnidovec je bil deležen tega Gospodovega keliha prav posebej med svojim delovanjem v prizrenski in skopski škofiji, ki je bila takrat po končanih balkanskih vojnah in prvi svetovni vojni v vsestranskih ruševinah. Poleg materialnih ruševin so bile še ruševine medčloveških odnosov in odnosov med različnimi narodnostnimi in verskimi skupinami. Gnidovec se je vsega tega dela loteval z močno vero, neomajnim upanjem ter požrtvovalno ljubeznijo. Kot škof je bil poslan v okolje, kjer ni imel ničesar na pretek, ne sodelavcev, ne materialnih sredstev in potrebnih prometnih povezav. Brez vere v to, da je Gospod tisti, ki ga pošilja, da vodi Cerkev tudi v krajih, ki so zaupani njegovi pastirski odgovornosti, bi verjetno kmalu obupal. Močno je veroval, da je Gospod z njim in da ne opravlja svojega, temveč Božje delo. Gnidovčev pogum je imel svoj neusahljivi izvir v zaupanju v Boga. To mu je dajalo moč, da je lahko šel nasproti vsem nevarnostim. Na njegovih napornih peš poteh po Kosovem in današnji Makedoniji je bilo veliko nevarnosti, a nobena ga ni odvrnila od tega, kar je čutil za svojo dolžnost. Gonilna sila vse izjemne Gnidovčeve požrtvovalnosti in odpovedovanja sebi je bila ljubezen do Gospoda. Njegova razvejana in neutrudna dejavnost je bila samo zunanji izraz njegove ljubezni do Jezusa Kristusa. Nadškof Stres je zaključil svoje razmišljanje s povabilom, naj vztrajno molimo za Gnidovčevo beatifikacijo.

 

Po obhajilu se je nadškof Stres skupaj s spremstvom ustavil ob Gnidovčevem grobu in tam molil za njegovo beatifikacijo. Pred sklepom sv. maše je spregovoril še lazarist Anton Pust, ki se je v svojem študiju in delu veliko posvečal škofu Gnidovcu. Spomnil je, da je bil lazarist Janez Frančišek Gnidovec leta 1924 prav v tej cerkvi Srca Jezusovega posvečen v škofa. 16 let je vodil prizrensko-skopsko škofijo. Sedaj počiva v tej cerkvi, njegova duša pa uživa večno srečo pri Bogu, h kateremu je vodil mnoge vernike. Gnidovec je naš vzornik kreposti in svetosti, naš priprošnjik.

 

Po končani slovesnosti sta sledila pogostitev in druženje vernikov v dvorani Študentskega doma Vincencij. Veselje, ki smo ga doživeli ob slovesnem bogoslužju v cerkvi, smo si delili med seboj, hkrati pa ga ponesli na svoje domove.

 

Dragi verniki, cerkev Srca Jezusovega, ki ima zdaj že drugo leto vrata odprta skozi ves dan, vas vabi, da se večkrat ustavite v njej, obiščete grob Božjega služabnika Janeza Gnidovca, se njemu priporočite, hkrati pa Bogu izročite vse svoje skrbi in veselje.

 

(pripravil Zlatko Novak)