Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov

Povezanost lazaristov s KBBI

Ustanovitelj lazaristov sv. Vincencij Pavelski si je za geslo svojega delovanja izbral Jezusove besede: »Poslal me je, da oznanim blagovest ubogim« (Lk 4,18). Tako so lazaristi v Sloveniji že od samih začetkov Krščanskega bratstva bolnikov in invalidov (KBBI) povezani s tem gibanjem.

Pobuda je dejansko prišla od bolnikov, ki so želeli, da bi se povezovali z dopisovanjem in srečanji. Božično pismo bolnikom leta 1968 je s pomočjo lazaristov pripravila Mimica Pust. Leta 1969 je že izšel Prijatelj, listič za bolnike, iz katerega je nastala današnja revija Prijatelj. Revijo so najprej urejali lazaristovski bogoslovci, kasneje pa duhovniki lazaristi, ki jo urejajo še danes.

V tistih začetnih letih so lazaristi skupaj z Marijinimi sestrami, zlasti s s. Mihelangelo Maraž, ter drugimi sodelavci povezovali bolnike in invalide, jih obiskovali in jih spremljali na raznih romanjih. Za začetek Krščanskega bratstva bolnikov in invalidov v Sloveniji lahko štejemo prvi duhovni vikend slovenskih bolnikov in invalidov, ki je potekal na Trsteniku pod Storžičem od 2. do 4. marca 1973. Duhovno srečanje je vodil lazarist Anton Pust, jezuit p. dr. Marijan Šef je predstavil KBBI, sodelovala sta bogoslovca Franc Letonja in Jože Zupančič, pa tudi drugi sodelavci.

Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov povezuje bolnike in invalide ter jih spodbuja, da postajajo v svojem okolju misijonarji. Ko se srečujejo v področnih skupinah, na duhovnih ali družabnih vikendih ali na enodnevnih srečanjih, drug drugemu vlivajo voljo za življenje, se utrjujejo v veri in navdušujejo za vse dobro ter oznanjajo veselo vest odrešenja.

Vse od začetkov pa do danes duhovniki lazaristi spremljajo KBBI kot duhovni asistenti. Voditelj KBBI je vedno kdo izmed bolnikov in invalidov. Lazaristovski in drugi bogoslovci se v času svojega študija skupaj z mladimi radi vključujejo v delo Krščanskega bratstva in sodelujejo z bolniki in invalidi ter starejšimi na številnih srečanjih.

Tako se s skupnimi močmi trudijo, da bi živeli in delovali po osnovnih načelih KBBI, ki so:

  1. Vstani in hodi,
  2. Drug za drugega in drug z drugim,
  3. Bolni si oznanjajo blagovest.

Ta evangeljska načela spodbujajo in usmerjajo naše sodelovanje.