Novice

Sobratje smo se znova zbrali

Sreda, 20. novembra 2019, je bila dan, ko smo se sobratje zbrali v Celju na provincialnem dnevu. Srečanje se je pričelo okrog 10. ure v kapeli z molitvijo dnevne molitvene ure. Temu je sledila predstavitev teme magistrske naloge z naslovom Vizija duhovništva pri sv. Vincenciju Pavelskem, ki jo je sobratom v Jožefovi dvorani pripravil Rok Žlender CM. Skušal je predstaviti glavne točke Vincencijeve misli, ki poudarja duhovnikovo osredinjenost okrog osebe Jezusa Kristusa in duhovnikovo misijonarsko razsežnost.

 

Po krajšem odmoru smo se sobratje znova zbrali in navzoče je nagovoril vizitator Franc Rataj CM. Predstavil je svoje delo in stanje v Misijonski družbi, tako na provincialni kot tudi na globalni ravni. Poročal je o opravljenih vizitacijah po posameznih hišah, o srečanjih Otrok Brezmadežne ter o srečanju vizitatorjev poleti na Filipinih. Postregel je z aktualnimi podatki o članstvu v Misijonski družbi – trenutno je v njej navzočih okrog 3100 članov, v preteklem letu 2018 pa je Misijonsko družbo zapustilo 230 članov. Vsem navzočim je zastavil zanimivo vprašanje: Kako bo izgledala Misijonska družba čez 10 let? Gre za vprašanje, ki si ga mora zastavljati vsak član, zavedajoč se svojega dela odgovornosti. Obveščeni smo bili tudi o prihodu relikvij sv. Vincencija v Slovenijo v začetku prihodnjega leta (od 25. januarja do 24. aprila), za katere je pristojen Pavle Novak CM. Relikvije bodo romale po različnih krajih, kjer so navzoče veje Vincencijanske družine. Določen je tudi že datum letnih duhovnih vaj za člane province, in sicer bodo potekale od 9. do 15. februarja. Povabljeni smo, da se jih udeležimo v čim večjem številu.

 

Nato je sledil pregled dogajanja po posameznih hišah v provinci. Predstavnik vsake hiše je podal okvirni pregled dogajanja. Ekonom Jože Planinšek CM je tudi predstavil gospodarsko stanje province, ki ga ocenjuje kot sorazmerno stabilnega.

 

Provincialni dan smo sklenili s kosilom, ki je bilo priložnost za bratsko druženje. Lepo je bilo biti preprosto skupaj in se tako medsebojno bogatiti. Vsi skupaj pa se že veselimo obiska generalnega superiorja Tomaža Mavriča CM, ki bo aprila prihodnje leto opravil vizitacijo slovenske province.