Vincencijanska družina

Naše župnije

Slovenski provinci je zaupanih več župnij: v Sloveniji in na Hrvaškem, v verski diaspori v Srbiji, med zdomci v Argentini in Kanadi. Od leta 1949 v Torontu izdajamo revijo Božja beseda, ki povezuje Slovence zlasti v Kanadi in Severni Ameriki ter jih utrjuje v veri in zvestobi narodu.

Svojemu delu na župnijah skušamo vtisniti pečat dobrodelnosti. Župnije sprejemamo za določeno obdobje, da bi v njih poživili duhovno življenje.

Misijonska hiša na Maistrovi ulici 2 v Ljubljani

Župnijska cerkev v Šentjakobu ob Savi

Sodelovanje v Vincencijanski družini

Ljubezen – neskončno iznajdljiva – se kaže v odgovorih na izzive časa. Vincencijanske ustanove, v katerih sodelujemo, so priča takšne ljubezni.

Vincencijeva zveza dobrote

Po zamisli ustanovitelja blaženega Friderika Oznama “živi ljubezen” v pomaganju ubogim.

Marijanska vincencijanska mladina

Svojo duhovnost črpa iz Marijinega slavospeva in Vincencijeve predanosti ubogim.

Otroci Brezmadežne

Združenje, ki povezuje otroke in odrasle z namenom častiti Devico Marijo.

Študentski dom Vincencij

Dom je namenjen mladim, ki študirajo v Ljubljani in se ob študiju želijo vsestransko razviti.

Verski list bolnikov, invalidov in njihovih prijateljev, ki izhaja že od leta 1968.

Duhovna središča

Duhovno-prosvetna središča pri sv. Jožefu nad Celjem, na Mirenskem Gradu in v Študentskem domu Vincencij v Ljubljani.