Novice

DEKRET O PODELITVI POPOLNEGA ODPUSTKA

Prot. N 00469/2024-351/23/1

DEKRET

Da bi se pomnožili vera vernikov in rešitev duš, podeljuje APOSTOLSKA PENITENCIARIJA v moči pristojnosti, ki so ji bile podeljene na izreden način po v Kristusu presvetem očetu in gospodu našem, gospodu Frančišku, po božji previdnosti našem papežu,

potem ko so bile uslišane prošnje, ki jih je pred kratkim sporočil prokurator Misijonske družbe, častiti gospod Giuseppe Guerra, skupaj z generalnim superiorjem ob štiristoti obletnici iste Družbe,

popolni odpustek iz nebeških zakladov Cerkve pod običajnimi pogoji (sveta spoved, evharistično obhajilo in molitev po namenu svetega očeta): očetom, celotni vincencijanski družini, članom same družine in vsem vernim, ki se resnično spokorijo in jih vodi ljubezen, vse od 17. aprila 2024 do 17. aprila 2026. Lahko ga namenijo tudi za duše vernikov v vicah prek molitve za rajne, če kot romarji obiščejo katerokoli svetišče Vincencijanske družine, kjerkoli že je, in se tam pobožno udeležijo jubilejnih obredov ali pa vsaj primeren čas preživijo v pobožnih premišljevanjih, ki jih sklenejo z Gospodovo molitvijo, z veroizpovedjo in z vzkliki k blaženi Devici Mariji in k sv. Vincenciju Pavelskemu.

Ostareli, bolni in vsi tisti, ki iz resnih razlogov ne morejo zapustiti doma, bodo prav tako lahko prejeli popolni odpustek, potem ko se spokorijo za vse grehe in naredijo trden sklep, da bodo – brž ko bo mogoče – zadostili vsem trem običajnim pogojem, če se bodo duhovno pridružili jubilejnim praznovanjem, in to tako, da bodo darovali usmiljenemu Bogu svoje molitve in bolečine in tudi tegobe svojega lastnega življenja.

Da bi torej laže s pastoralno ljubeznijo prek oblasti ključev Cerkve dosegali božje odpuščanje, goreče prosi ta penitenciarija očete iz Misijonske družbe, da se z vso pripravljenostjo in vnemo ponudijo za obhajanje zakramenta svete pokore.

Ta dekret je veljaven v času jubileja Vincencijanske družine, ne glede na karkoli, kar bi temu nasprotovalo.

Dano v Rimu, v palači Apostolske penitenciarije, dne 19. februarja, leta Gospodovega 2024

Mauro kard. Piacenza (l.r.),
véliki penitenciarij (l.r.)

Krzysztof Nykiel (l.r.)

 

Več o odpustkih si lahko preberete: https://katoliska-cerkev.si/nauk-cerkve-o-odpustkih