Duhovnost

Vincencijeva karizma: ljubezen do ubogih.

Nemogoče je razumeti, kako je mož, ki se mu ni nikamor mudilo, zmogel toliko dela. Kako je uspelo človeku, ki je bil kmečko oprezen in se zlepa ni odločil za kako stvar, obuditi toliko novih ustanov. Kako je bil lahko preprost »kmečki očanec« – to je ostal tudi kot duhovnik – dvorni svetovalec in je oblikoval toliko duhovnikov in škofov.

Odgovor je jasen: korak za korakom je sledil Božji volji. To pa vedno s pripravljenostjo in ljubeznijo. Evangeljska usmerjenost Frančiška Asiškega, apostolska zagnanost Ignacija Lojolskega, blagost Frančiška Saleškega, široka ljubezen apostola Pavla – vse to je bilo v njem, vse pa se je strnilo v karizmo: ubogi.

Kdor se je zmožen vsega dati Božji službi, kdor v življenju išče samo Božjo voljo, kogar kakor na perutih nosi ljubezen, kdor išče Kristusa v duševnem in telesnem trpinu in siromaku – ta hodi po poti svetega Vincencija.

Človekovo dostojanstvo

Anton Stres CM

Katoliški družbeni nauk lahko opredelimo kot prizadevanje, da bi celotno družbeno ureditev v kaki deželi tako organizirali, da bi lahko prebivalci v kar največji možni meri živeli v skladu s svojim človeškim dostojanstvom.   To dostojanstvo ima svoj izvor tudi v temeljnih resnicah krščanske vere. Človek je ustvarjen po Božji podobi. Kljub grehu, ki ga […]

Korona in pot križa

Stanko Gerjolj CM

Križ je odprto geometrijsko znamenje. Razteza se v štiri smeri in se pravzaprav nikjer ne konča. Ta njegova odprtost nosi v sebi tudi široko paleto vsebinskih in komunikacijskih sporočil. Je prvo znamenje, ki ga kristjani podelimo novorojenčku, in zadnje, s katerim se v krščanski kulturi poslovimo od bližnjega. S tem znamenjem si delimo veselje in […]

Teologija na Slovenskem – njeno poslanstvo nekoč, danes in jutri

Robert Petkovšek CM
Septembra se mi je iztekla štiriletna služba dekana Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Odložil sem jo z mešanimi občutki – v obžalovanju, da mi marsikaterega načrta ni uspelo uresničiti, in v veselju, da mi je bilo v tem času dano narediti in doživeti tudi marsikaj dobrega.   Med najlepšimi trenutki te službe je bilo lanskoletno [...]

Apostolska identiteta Vincencija in njegovih

Anton Lavrič CM

Misijonska družba je v osnovi zamišljena in se prepoznava kot družba apostolskega življenja, zato njeno identiteto zaznamuje njena apostolskost. Ta pomeni za Vincencija, po njem pa tudi vse nas, ki želimo slediti njegovemu duhu …