Novice

Srečanje generalnega superiorja s sobrati

Sreda, 6. aprila, je bila dan, ko smo se sobratje v Celju pri sv. Jožefu zbrali ob generalnem superiorju Tomažu Mavriču, ki je tega dne zaključil vizitacijo Slovenske province Misijonske družbe lazaristov.

 

Tako je generalni superior ob 11. uri nagovoril prisotne sobrate in nas seznanil s sklepi oz. zaključki vizitacije. Najprej se je zahvalil vodstvu province na čelu z novim vizitatorjem Robertom Petkovškom ter sobratom za vse opravljeno delo in nesebično služenje ljudem z darovi in talenti, ki nam jih je podaril Bog. Nato nas je spomnil, da se približuje občni zbor Misijonske družbe, ki se bo pričel čez dobra dva meseca v Rimu, in katerega glavni cilj bo poživitev naše vincencijanske identitete. Znova je poudaril, kako pomembno je, da ima vsak lazarist na dosegu roke zmeraj tri knjige: Sveto pismo, Bogoslužni molitvenik (brevir) ter knjigo, ki ureja ureditev članov Misijonske družbe (Konstitucije, Splošna pravila in Statuti). Naj nam bodo v pomoč pri prepoznavanju različnih oblik dejavnega služenja.

 

Generalni superior je izrazil željo po večji bratski povezanosti ter po pogostejših srečanjih sobratov na provincialni ravni. Želi si tudi, da bi bili sobratje bolj vpeti in bolje informirani o stanju Misijonske družbe na svetovni ravni, kar je moč doseči z rednim prebiranjem publikacij, kot sta Nuntia ali Vincentiana. Izpostavil je vlogo provincialnega načrta, ki ga sicer imamo, a je od njegova sprejema minilo že kar nekaj let. Potrebno ga bo spremeniti oz. aktualizirati, morda pa bi bilo najbolje, da se sprejme nov provincialni načrt. Ključno je, da je v njem določeno, kaj so prioritete naše province, pri čemer ne gre toliko za to, kaj počne posamezni brat, kot za to, kaj želimo početi skupaj kot provinca.

 

Omenimo sedem ključnih točk, ki jih je generalni superior izpostavil kot glavne prioritete v Slovenski provinci Misijonske družbe lazaristov v prihodnje:

 

  • Trije duhovni centri, kjer želimo lazaristi pustiti močan pečat: Mirenski Grad, Celje in Ljubljana s cerkvijo Srca Jezusovega ter študentskim domom Vincencij.
  • Vzgoja duhovščine: ob delu visokošolskih učiteljev na Teološki fakulteti v Ljubljani so mogoča še druga področja udejstvovanja preostalih sobratov, kot je vodenje duhovnih vaj oz. obnov za bogoslovce ali duhovnike, biti na razpolago bogoslovcem ali duhovnikom za spovedovanje oz. duhovno spremljanje.
  • Služenje ubogim: delo z brezdomci, ki poteka v Ljubljani in na Mirenskem Gradu pod okriljem Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, ter delo z bolniki in invalidi, ki poteka pod okriljem Krščanskega bratstva bolnikov in invalidov.
  • Ljudski misijoni: žal so v zadnjih letih v Sloveniji precej zamrli, iskati moramo poti, kako to pomembno dejavnost znova oživiti.
  • Sodelovanje s preostalimi vejami Vincencijanske družine: želja, da bi se pogosteje srečevali in tesneje sodelovali pri našem pastoralnem delu.
  • Pastorala poklicev: odgovornost za poklice ni zgolj na imenovanem koordinatorju, ampak na celotni provinci. Vsak sobrat v provinci naj bo s svojo držo zgled »misijonarja sv. Vincencija«.
  • Potrebna je utrditev naše prisotnosti na Hrvaškem, predvsem preko sodelovanja s sestrami (Hčere krščanske ljubezni – usmiljenke, Marijine sestre čudodelne svetinje, Milosrdnice).

 

Realnost pa je takšna, da bo glede na naše zmožnosti kakšno stvar potrebno tudi opustiti, predvsem ima generalni superior v mislih udejstvovanje na kateri izmed župnij, ki je trenutno v naši upravi.

 

Ob koncu srečanja je vizitator Robert Petkovšek sobrate razveselil z novo, žepno izdajo Konstitucij, Splošnih pravil in Statutov, ki jih je generalni superior Tomaž Mavrič predal v roke sobratom. Omenimo, da je to sploh prvi primer v šestih letih vodenja, ko je imel kot vrhovni predstojnik priložnost članom kakšne province osebno izročiti najpomembnejše dokumente Misijonske družbe.

 

Srečanju je sledila sveta maša, ki jo je vodil generalni superior ob somaševanju sobratov. V nagovoru je znova poudaril svoje hrepenenje in željo, da bi Vincencijevi zmogli postajati »mistiki krščanske ljubezni«, z izrazitim čutom za vse vrste ubogih, tako materialno kot duhovno ubogih.

 

Vizitacijo smo sklenili s skupnim obedom in bratskim druženjem. Generalnemu superiorju Tomažu Mavriču, naše gore listu, želimo obilo Božjega blagoslova in varstva Brezmadežne tudi v prihodnje.