Lazaristi in blaženi Slomšek

Lazariste je na slovensko ozemlje povabil prvi mariborski škof, blaženi Anton Martin Slomšek. Leta 1852 nas je slovesno sprejel pri Svetem Jožefu nad Celjem. Ta hiša je bila prva postajanka lazaristov v tedanji Avstro-Ogrski monarhiji. Iz nje so nastale štiri samostojne province: slovenska, avstrijska, slovaška in madžarska. Škof Slomšek nas je povabil z namenom, da bi vodili ljudske misijone, česar smo se lotili z vso vnemo.

”Čemu taka kongregacija? V kteri namen misijonska hiša v Celju?« sem slišal spraševati z več strani. Nov čas prinesel je nove potrebe, ktere samo svetni duhovni pri narbolji volji komaj še zmagujejo. Boriti se nam je dnes proti trojnemu zlu: proti neveri, proti socializmu in proti revoluciji. (…).  Moji spoštovani misijonski duhovniki, vaša velika naloga je, da v apostolskem duhu sv. Vincencija Pavlana delujete proti zlu nevere in indiferentizma na prižnici, v spovednici, v bolnišnici in ob bolniških posteljah. Sinovi sv. Vincencija Pavlana so rešili vero v Franciji, tudi pri nas ji bodejo pomagali do razcveta. (…)” (Iz Slomškove pridige ob prihodu lazaristov)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA