MOLITVE

O upanje Izraelovo,

njegov rešitelj v času stiske, ozri se milostno iz nebes in obišči ta vinograd; namakaj njegove brazde, pomnožuj njegove sadike in dovrši, kar je v njem zasadila tvoja desnica; žetev je velika, delavcev pa je malo. Prosimo te torej, Gospod žetve, pošlji delavcev na svojo žetev. Pomnoži družino in povečaj radost, da se pozidajo jeruzalemski zidovi. Tvoja je ta hiša, Gospod Bog, tvoja hiša je. Prosim, naj ne bo v njej kamna, ki bi ga ne bila vložila tvoja presveta roka. Katere si pa poklical, jih ohrani v svojem imenu in posvéti jih z resnico. Amen.

Sveti Jožef, prosi za nas.

Sveti Vincencij, prosi za nas.

 

Molitev Vincencijanska družine

Gospod Jezus, hotel si postati reven:

daj nam oči in srce za uboge,

da te bomo mogli prepoznati v njih,

v njihovi žeji in lakoti, osamljenosti in bedi.

Vzbudi v naši Vincencijanski družini

edinost, preprostost in ponižnost

ter vžgi v nas ogenj ljubezni,

ki je zajel svetega Vincencija Pavelskega.

Podéli nam moč svojega Duha,

da bomo zvesto spolnjevali te kreposti.

Naj te prepoznamo v ubogih in v njih služimo tebi,

da bomo nekoč združeni s teboj

in z njimi v tvojem kraljestvu. Amen.

 

Molitev za beatifikacijo škofa Gnidovca

Gospod Bog, tvoj služabnik Janez Frančišek Gnidovec se je iz ljubezni do tebe nesebično ves žrtvoval za uboge. Poveličaj ga s čudeži, da mu bo Cerkev dodelila čast oltarja in nam bo močneje zasvetil njegov zgled. Po Kristusu, našem Gospodu.

 

Litanije sv. Vincencija

Gospod, usmili se

Kristus, usmili se

Gospod, usmili se

Kristus, sliši nas

Kristus, usliši nas

Bog Oče nebeški

Bog Sin Odrešenik sveta

Bog Sveti Duh

Sveta Marija, – prosi za nas

Sveti Vincencij Pavelski, – prosi za nas

Sveti Vincencij, od zgodnje mladosti moder

Sveti Vincencij, od otroških let usmiljen

Sveti Vincencij, ki te je Gospod poklical od ovac za pastirja svoji čredi

Sveti Vincencij, v sužnosti svoboden

Sveti Vincencij, pravični, živeč iz vere

Sveti Vincencij, varno utrjen s sidrom krščanskega upanja

Sveti Vincencij, goreč od ognja božje ljubezni

Sveti Vincencij, preprost, odkritosrčen in bogaboječ

Sveti Vincencij, krotki in iz srca ponižni učenec Kristusov

Sveti Vincencij, ki si pokoril telo in duha

Sveti Vincencij, ki si živel iz duha Kristusovega

Sveti Vincencij, ki si v resnici gorel za slavo božjo

Sveti Vincencij, ki si bil vnet za zveličanje duš

Sveti Vincencij, ki si grešne mike sveta vedno preziral in sovražil

Sveti Vincencij, ki si bil bogat s krščanskim uboštvom

Sveti Vincencij, ki si se prizadeval za angelsko čistost

Sveti Vincencij, ki si s svojo pokorščino vse premagal

Sveti Vincencij, ki si bil v težavah od svoje mladosti

Sveti Vincencij, ki si se varoval vake sence hudega

Sveti Vincencij, ki si se na vso moč trudil za popolno čednost

Sveti Vincencij, v valovih sveta nepremakljiv kakor skala

Sveti Vincencij, v svoji modrosti stanoviten kakor sonce

Sveti Vincencij, v vseh zoprnostih potrpežljiv

Sveti Vincencij, prizanesljiv in zelo usmiljen

Sveti Vincencij, najzvestejši sin katoliške Cerkve

Sveti Vincencij, apostolskemu sedežu zvesto vdan do smrti

Sveti Vincencij, odločni nasprotnik krivoverskih novotarij

Sveti Vincencij, poklican oznanjat evangelij ubogim

Sveti Vincencij, najljubeznivejši oče duhovnikom

Sveti Vincencij, premodri ustanovitelj Misijonske družbe

Sveti Vincencij, skrbno čuječi utemeljitelj usmiljenih sester

Sveti Vincencij, nebeški varuh vseh društev krščanske ljubezni

Sveti Vincencij, ki si svoje navajal k vsakemu dobremu delu

Sveti Vincencij, ki si radodarno pomagal vsakemu ubožcu

Sveti Vincencij, ki si bil vedno stanoviten v molitvi in oznanjevanju božje besede

Sveti Vincencij, ki si neutrudljivo posnemal Kristusovo življenje in čednosti

Sveti Vincencij, ki si bil zvest do konca

Sveti Vincencij, čigar smrt je bila dragocena v očeh Gospodovih

Sveti Vincencij, ki se resnice in ljubezni v večnosti raduješ

Sveti Vincencij, da bomo kot zversti otroci posnemali zglede svojega očeta

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – prizanesi nam, o Gospod

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usliši nas, o Gospod

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usmili se nas.

– Pravičnega je vodil Gospod po pravih potih.

– In mu je pokazal kraljestvo božje.

Molimo. Gospod Jezus Kristus, ki si v srcu svetega Vincencija vžgal čudovit ogenj krščanske ljubezni, da bi odpomogel vsakovrstnim človeškim nadlogam: daj na njegovo priprošnjo, da bomo vsi, ki se veselimo njegovega varstva, vsak dan rastli v ljubezni do bližnjega. Ki živiš in kraljuješ vekomaj.