Novice

ORATORIJ NA MIRENSKEM GRADU

Pod okriljem Centra za družine na Mirenskem Gradu od 1. do 6. julija poteka oratorij. Otroci bodo šest dni spoznavali življenje preroka Danijela, pokončnega moža, ki je brezpogojno vztrajal v dobrem. Ob njegovem zgledu razmišljajo, kako vedno vztrajati v dobrem in vzklikajo oratorijsko geslo: »Ni mi vseeno – živim pošteno!«. Za več kot 140 otrok skrbi 38 animatorjev in voditelji, v veliko pomoč so tudi številni posamezniki in družine, ki vestno skrbijo, da oratorij dobro poteka.

Animatorji so se ob opori voditeljev na oratorij pripravljali v preteklem tednu. Ob molitvi in katehezah so razmišljali o oratorijski vsebini. Spoznavali so, da le trud za resnico prinaša pravo veselje in mir. Priprave so bile namenjene tudi medsebojnemu spoznavanju in povezovanju. Med mladimi se je porajalo veliko vprašanj in dilem v povezavi z vsebino in medosebnimi odnosi. Ob opori voditeljev in starejših animatorjev so o njih razmišljati in skušali nanje odgovoriti.

Nekateri animatorji in pomočniki so na Mirenskem Gradu tudi bivali. Ob dopoldnevih so priskočili na pomoč v kuhinji, skrbeli so za skupne prostore in urejali okolico, skupaj postorili različna kmečka opravila na vrtu in njivi ter tako spoznavali življenje in delo na kmetiji.
Na pripravah so sodelovale tudi družine. Mame so pripravljale materiale za kateheze, očetje pa so postavljali kuliso za oratorijsko igrico in skrbeli za druga tehnična opravila. Skupno delo, pogovori, petje, igra … so pomagali pri utrjevanju prijateljskih vezi in tako so vsi skupaj postajali vedno bolj povezani v veliko družino.

V teh dneh je Mirenski Grad poln otroškega rajanja in veselja. Ob liku preroka Danijela bodo otroci spoznavali, kako se veseliti sebe, kako spregovoriti in reševati težave, kako ne ugajati drugim, kako biti skromen in kako živeti za druge.

Želimo si, da bi udeležence oratorija vse dni spremljal in razveseljeval Danijelov zgled poštenosti in veselega življenja za druge.

Pripravila: Tjaša Uršič
Foto: Miha Kopač