Poslanstvo

Pri našem delu se še posebej trudimo, da ohranjamo misijonsko razsežnost naših dejavnosti, pospešujemo poslanstvo do ubogih, pridobivamo in oblikujemo sodelavce ter nenehno odkrivamo nove razsežnosti oznanjevanja. To uresničujemo z dejavnostmi v duhovno-izobraževalnih središčih, z ljudskimi in zunanjimi misijoni, s sodelovanjem v Vincencijevih ustanovah, s pastoralo ljudi s posebnimi potrebami, s pastoralo ljudi v duševnih stiskah in ostarelih ter z župnijsko pastoralo doma in med rojaki po svetu.

Poudarek dajemo trem področjem:

Vzgoja duhovnikov in laikov

Vzgoja
Brez dobre priprave je oznanjevanje Božje besede okrnjeno.
Preberi več

Misijonsko delo doma in po svetu

Misijoni
Pastoralno in humanitarno delo doma in po svetu.
Preberi več

Pastoralno delo

Služenje
Ljubezen mora biti dejavna, ne le sočutna. Ljubezen mora ozdravljati, ne le tolažiti.
Preberi več

Prizadevanje za celostno vzgojo

Stalnemu in poglobljenemu oblikovanju duhovnikov in laikov so posvečena naša duhovno-prosvetna središča pri Sv. Jožefu nad Celjem, na Mirenskem Gradu in v Študentskem domu Vincencij v Ljubljani. V teh hišah nudimo pester duhovni in izobraževalni program.

Oznanjevanje evangelija

Misijonsko delo je prva izmed nalog, ki jih je sv. Vincencij dal Misijonski družbi. Posvečamo se ji na ljudskih misijonih in z duhovnimi obnovami v domovini, drugje pa v misijonih na Madagaskarju, v Ukrajini in Rusiji, kjer je naše delo obenem tudi humanitarno.

Služenje ubogim

Sad Vincencijeve zahteve po dejavni ljubezni je naše služenje vsem ljudem, posebej še tistim, ki so pomoči potrebni. Pastoralnemu delu v bolnišnicah, zaporih in domovih za ostarele se posvečamo v duhu dejavne ljubezni.