Novice

PRAZNIK MARIJE, MATERE CERKVE

Marija, mati Cerkve, in njena navdihujoča vloga za vincencijansko družino

V ponedeljek po binkoštih Cerkev praznuje praznik Marije, Matere Cerkve. Ta liturgični spomin, ki ga je leta 2018 želel papež Frančišek, poudarja pomen Marije kot Božje matere in Matere Cerkve, vodnice in vzornice za vincencijansko družino.

V ponedeljek po binkoštih Cerkev praznuje praznik Marije, Matere Cerkve, ki ga je leta 2018 uvedel papež Frančišek, da bi razmišljal o Marijini vlogi Božje matere in Matere Cerkve. To imenovanje ima globoke korenine v katoliškem izročilu, ki jih poudarja intenzivna mariologija Pavla VI, ki je na tretjem zasedanju Drugega vatikanskega koncila Marijo razglasil za “Mater Cerkve”. Pavel VI. je poudaril, da je Marija od trenutka oznanjenja in zlasti ob vznožju križa prevzela materinsko vlogo do Cerkve, vlogo, ki jo je papež želel priznati in obeležiti z liturgičnim praznikom ter tako obogatiti naše razumevanje njene duhovne podobe in njenega pomena za vse kristjane, vključno z misijonarji Družbe in člani Vincencijanske družine.

Izvor poimenovanja “Mater Ecclesiae

Naziv “Mater Ecclesiae” se je uveljavil med Drugim vatikanskim koncilom, ki je Marijo priznal kot osrednji lik v skrivnosti Cerkve, simbol predanosti in poslušnosti Bogu, saj Marija “sije pred romarskim Božjim ljudstvom kot znamenje trdnega upanja in tolažbe” (Lumem gentium, 69).

Odlok papeža Frančiška iz leta 2018

Papež Frančišek je z odlokom uvedel vsakoletno praznovanje tega praznika in poudaril Marijino združevalno vlogo v krščanski skupnosti ter njen vpliv kot vir duhovnega navdiha.

Duhovni pomen Marije, Matere Cerkve

Katekizem katoliške Cerkve nas spominja, da Marija, zgled vere in ljubezni, še naprej izvaja svojo materinsko vlogo nad vsemi nami, nas vodi in posreduje za nas (KKC 967-968).

Pomen za misijon in vincencijansko duhovnost

Marijin zgled globoko odzvanja v vincencijanskih vrednotah služenja in ponižnosti ter vpliva na misijonarje in člane vincencijanske družine pri njihovem prizadevanju za najbolj uboge.

Zato se spominjamo ene od vej vincencijanske družine: Vincencijeve marijanske mladine!

Vincencijeva marijanska mladina, ki je leta 2020 praznovala 190. obletnico, je živahen primer, kako lahko mladi živijo vincencijansko karizmo z molitvijo in služenjem, ki ju navdihuje Marijin lik.

Vincencijeva marijanska mladina (JMV) predstavlja enega najbolj vitalnih izrazov duhovnosti in apostolata v vincencijanski družini. To združenje mladih katoličanov se zavzema za uresničevanje vincencijanske karizme z molitvijo, formacijo in služenjem, zlasti najbolj ranljivim in pomoči potrebnim. Člani JMV se zgledujejo po Mariji kot vzornici dejavne vere in služenja ter skušajo posnemati njen zgled na svoji duhovni poti in pri vsakodnevnih dejavnostih.

Kličemo njegovo priprošnjo

Marija, Mati Cerkve, je simbol edinosti in ljubezni, svetilnik upanja za Cerkev in vincencijansko družino, ki pod njenim vodstvom še naprej pričuje o Kristusovi ljubezni v svetu.

Ob prazniku Marije, Matere Cerkve, vabimo vse, da se z njenim ljubečim pogledom pridružijo molitvi z “Molitvijo k Mariji, Materi Cerkve” Janeza Pavla II. in razmišljajo o njeni materinski vlogi v našem duhovnem življenju in apostolskem služenju.

MOLITEV K MARIJI, MATERI CERKVE (avtor: sv. Janez Pavel II.)

Mati Cerkve in naša Mati Marija, v svoje roke zbiramo vse, kar ti je ljudstvo sposobno ponuditi; nedolžnost otrok, velikodušnost in navdušenje mladih, trpljenje bolnikov, najresničnejše čustva, ki jih gojijo družine, utrujenost delavcev, trpljenje brezposelnih, osamljenost ostarelih, tesnobo tistih, ki iščejo pravi smisel bivanja, iskreno kesanje tistih, ki so se izgubili v grehu, namere in upanje tistih, ki odkrivajo Očetovo ljubezen, zvestobo in predanost tistih, ki svoje moči porabijo za apostolat in dela usmiljenja.

In ti, o sveta Devica, nas naredi pogumne Kristusove priče. Želimo, da bi bila naša dobrodelnost pristna, da bi neverujoče pripeljala nazaj k veri, prepričala dvomljivce in dosegla vse. Daj, o Marija, človeški skupnosti, da bo napredovala v solidarnosti, delovala z živim občutkom za pravičnost in vedno rasla v bratstvu. Pomagaj nam vsem, da se obzorja upanja dvignejo do večne nebeške resničnosti.

Presveta Devica, zaupamo se ti in te kličemo, da bi Cerkvi omogočila pričevanje o evangeliju v vseh njenih odločitvah, da bi obličje tvojega Sina in našega Gospoda Jezusa Kristusa zasijalo pred svetom.

Amen