Novice

Misijonska družba na začetku 5. stoletja.

Dragi sobratje!

 

Milost in mir našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z nami vsemi!

 

Lani 25. januarja, na dan, ki ga je sv. Vincencij Pavelski označil kot začetek Misijonske družbe, sem vam napisal pismo. Ta dan namreč obhajamo ustanovitev naše male Družbe. V tistem pismu sem vse sobrate povabil k duhovni pripravi na občni zbor:

 

»Ob prazniku spreobrnitve svetega Pavla in ob dnevu ustanovitve naše Družbe prosim in spodbujam vsakega člana Male družbe, naj mobilizira ostale in sebe v molitveni verigi za naslednji 43. občni zbor Misijonske družbe, ki bo potekal od 27. junija do 15. julija 2022.«

 

Od takrat je že minilo eno leto. Takrat si nismo mogli niti predstavljati, kaj vse bomo doživeli in kaj vse bo doletelo ves svet. Pandemija COVID-19 je temeljito pretresla in spremenila naše življenje zaradi okoliščin, s katerimi smo se soočali in smo morali na novo prilagoditi projekte, načrte, sestanke, srečanja in obiske, ki smo jih imeli v načrtu.

 

Vse to pa je spodbudilo tudi mnoge ustvarjalnosti v nas. Tako smo poskušali na novo odgovoriti na pastoralne potrebe, na spremljanje dogajanj, da bi bili bolj blizu tistim, ki trpijo različne oblike uboštva. Bilo je leto polno izzivov za nas, v iznajdljivosti ljubezni in sodelovanja z vincencijansko družino.

 

Leto 2021 začenjamo z upanjem, s povabilom naj ne popuščamo, kot je to lepo izrazil papež Frančišek in poimenoval »kultura skrbi«:

 

Solidarnost nam pomaga, da vidimo drugega – bodisi kot osebo bodisi v širokem smislu kot ljudstvo ali narod – ne kot statistični podatek ali sredstvo, ki ga izkoristimo in potem odvržemo, ko ni več koristen, ampak kot našega bližnjega, sopotnika, ki je poklican, da se tako kot mi udeleži gostije življenja, na katero nas je Bog vse enako povabil.

 

Eden od zelo pomembnih načrtov prizadevanj za letošnje leto je takojšnja priprava na 43. občni zbor, ki bo v Rimu od 27. junija do 15. julija 2022. Geslo zbora je:

 

»Poživitev naše identitete na začetku 5. stoletja Misijonske družbe.«

 

Pripravljalna komisija je minule mesece nadaljevala svoje delo virtualno in naredila veliko stvari, kar je dosegljivo na spletni strani Družbe (www.cmglobal.org), kjer je urejen ves material za občni zbor 2022 in je na voljo vsem sobratom za nasvete in predloge.

 

Vsak sobrat najde tam: Molitev za občni zbor, pripravljalni in delavni dokument, vrsto člankov za razmišljanje o temi zbora in tudi spomini na občni zbor 2016. Počasi se bo z dopolnili in premišljevanji izpopolnjeval dokument, ko se bo ta priprava nadaljevala v provincah in skupnosti ter regijah in mednarodnih misijonih. Vse je pripravljeno, da zaživijo hišni in provincialni zbori.

 

Vabim in prosim vsakega sobrata, naj prebere in se potopi v stvar na osebni in skupnostni ravni. Ves material za občni zbor 2022 najdete na: https://cmglobal.org/en/XLIII-conventus-generalis-2022/.

 

Lansko leto sem vas povabil na pot z molitvijo in to vabilo ponavljam tudi danes:

 

»Vabim vsakega sobrata osebno in vsako krajevno skupnost, vsako provinco in viceprovinco, regijo in mednarodne misijone, da se zavzamejo za molitev znotraj Družbe in tudi zunaj nje. Prosim vas, da se obrnete na vse veje Vincencijanske družine na krajevni, narodni in mednarodni ravni. Poleg tega prosite člane Vincencijanske družine v širšem pomenu tega izraza, sorodnike in prijatelje, župljane in učence vseh naših šol ter sodelavce, naj molijo z nami. To prošnjo bi lahko razširili tudi na moške in ženske kontemplativne redove, da se nam pridružijo v molitvi, pa tudi na druge kongregacije, ki ne spadajo v Vincencijansko družino, da ne bi nikogar pustili ob strani.«

 

S poživljeno molitvijo, v popolnem zaupanju v Previdnost, in z osebno resno zavzetostjo na različnih ravneh dela v pripravi na občni zbor, smemo v ponižnosti pričakovati »nove binkošti« za našo malo Družbo.

 

Želim vam doživeto obhajanje praznika spreobrnitve apostola Pavla, praznika ustanovitve skupnosti, ki je nastala v zvesti hoji za Kristusom evangelizatorjem ubogih, in ki želi poživiti ta klic danes na začetku romanja proti 5. stoletju.

 

Naj naša Ljuba Gospa čudodelne svetinje, sv. Vincencij Pavelski, vsi blaženi in sveti ter božji služabniki naše male Družbe in celotne vincencijanske družine, prosijo za nas!

 

Vaš brat v sv. Vincenciju

Tomaž Mavrič CM
Generalni superior