Novice

Molimo za pokojnega misijonskega brata

V nedeljo, 22. 3. 2020, je k svojemu Odrešeniku odšel misijonski brat Alojzij Imperl CM, sin očeta Viktorja in mame Helene r. Šmit, rojen 28. 5. 1926, na Orehovem (Ledine) v župniji Sevnica.

 

V misijonsko družbo je vstopil 15. 3. 1948 v begunstvu (Hortaleza pri Madridu), večne zaobljube je naredil 18. 5. 1950 (Buenos Aires). V domovino se je vrnil leta 1970. Najprej je deloval v Ljubljani, nato dolga leta na Mirenskem Gradu. Zemeljsko pot je dopolnil v Domu sv. Jožef v Celju.

 

O sladka Mati moja! / Ob tvoji roki roma

po poti tja do doma / naj varno tvoj otrok.

Ob koncu pa, Marija, / naj umrem v ljubezni tvoji,

končani bodo boji, / pri tebi bom doma.

(Lojze Mav)                                       

 

Pogreb in slovo od pokojnega bo v torek, 24. 3. 2020 ob 11. uri, na Mestnem pokopališču v Celju. Pokojnega bodo pripeljali na grob Misijonske hiše Celje, kjer bodo sobratje iz Celja opravili molitve za pokojnega.

 

Pokojnega Lojzeta priporočamo v molitev in spomin pri sv. maši. Naj se veseli v Abrahamovem naročju!